PEIBWA Member-Only Get Connected Mixer at Fanningbank

Event
PEIBWA Member-Only Get Connected Mixer at Fanningbank
 
25 Jul 2018 4:30 PM - 6:30 PM
 
Location: Fanningbank, Terry Fox Drive Charlottetown C1A 8T6

Registered attendees (60)

<< First  < Prev   1   2   3   4   5   ...   Next >  Last >> 
Date Name
21 Jun 2018 Large-Moran, Pamela
12 Jun 2018 Miguel, Dian
12 Jun 2018
12 Jun 2018
12 Jun 2018 Roach, Tammy
11 Jun 2018 Brazil, Marlene
11 Jun 2018
11 Jun 2018
11 Jun 2018
08 Jun 2018
<< First  < Prev   1   2   3   4   5   ...   Next >  Last >> 

Subscribe to our newsletter!

copyright 2019 PEI Business Women's Association,  25 Queen Street, Suite 25, Charlottetown PE C1A 4A2

Powered by Wild Apricot Membership Software